AnyDesk – תוכנת שליטה ותמיכה מרחוק

AnyDesk היא תוכנת שמאפשרת שליטה ותמיכה מרחוק. מדובר על תוכנה קלה במיוחד לשימוש ובנוסף יש לה תמיכה בריבוי פלטפורמות וחוצות פלטפורמות, כלומר, היא פועלת על כל מערכות ההפעלה. כמובן, יש עוד תוכנות לשליטה מרחוק שמציעות אפילו יותר אפשרויות מ-AnyDesk, אבל התוכנה שמדברים עליה קלה מאוד לשימוש גם לבעלי פחות ניסיון במחשבים.

זהירות
בדיוק בגלל שכל כך קל לשימוש ב-AnyDesk, משתמשים בו גם רמאים, שלפעמים מצליחים להערים על אנשים בתום לב לגנוב את הנתונים שלהם. אל תאשרו שיתוף של אנשים לא מוכרים.

AnyDesk להורדה – לחץ כאן

כיצד להוריד את התוכנית

לחץ על הכפתור האדום להורדת התוכנית. קישור זה מפנה אותך לאתר הרשמי שבו ניתן להוריד את AnyDesk, ולאחר מכן לחץ על כפתור “הורדה בחינם”

כיצד להתקין את התוכנה אני דסק

לאחר לחיצה על “הורד בחינם”, קוץ ההץקנה יורד במקום שאתם בוחרים
כשההורדה תושלם, מקליקים על הקובץ כדי להתחיל את ההתקנה

כיצד משתמשים ב-AnyDesk

כדי לאפשר לאדם להתחבר למחשב שלנו, יש צורך לתת לו את המספרים שמופיעים במסך של התוכנה במחשבם שלכם.
כאשר האדם רוצה להתחבר למחשב שלנו, יופיע חלון אזהרה ויש צורך ללחוץ על “אישור”.
אם נרצה להתחבר למחשב של אדם אחר, נבקש את המספר שלו וממלאים אותה בתיבת מסומנת עם V בירוק מקליקים על connect